Uručenje ključeva novoizgrađenih stanova za pet boračkih porodica-poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 28. jula 2017. godine u 10:00 sati ispred novoizgrađenog "3D" objekta stambenog naselja na Rosuljama (Vogošća), ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo uručiti ključeve pet stanova pripadnicima boračke populacije, a koji su to pravo ostvarili kroz Program dodjele stanova na trajno korištenje.

Stanove je kupilo pomenuto ministarstvo od Fonda KS za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, sredstvima u iznosu 301.879,20 KM.

 

Objekt "3D"  nalazi se u ulici 24. juna br. 44.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

28.07.2017 - 10:00