U srijedu 35. radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 15. novembra 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 35. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu;

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo-hitni postupak;

5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine-hitni postupak;

6. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih;

7.a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma kojim se Općina Centar Sarajevo i Kanton Sarajevo obavezuju da povuku tužbeni i protivtužbeni zahtjev;

7.b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o korištenju dijela poslovne zgrade između Općine Centar Sarajevo i Kantona Sarajevo. Predmet Ugovora je korištenje dijela poslovne zgrade u ulici Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, ukupne površine 2985 metara kvadratnih, koja se koristi za potrebe organa Kantona Sarajevo;

8. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2016.godinu;

9. Elaborat-Inicijativa za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji;

10. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

 

INFORMATIVNI MATERIJAL:

1. Izvještaj o radu Policijskog komesara za period maj-august 2017. godine;

2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2017. godine;

3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-septembar 2017. godine.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

15.11.2017 - 10:00