Vlada Kantona Sarajevo

Radionica povodom izrade Plana održive urbane mobilnosti za Kanton Sarajevo-poziv medijima

U cilju realizacije aktivnosti vezanih za izradu Plana održive urbane mobilnosti za Kanton Sarajevo, u ponedjeljak, 08. jula 2019. godine  održat će se radionica u Hotelu Swissotel u Sarajevu.

Izjave za medije planirane su u 08:40 sati, prije početka radionice. Predstavnicima medija obratit će se profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu Osman Lindov, stručni savjetnik u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo Emir Hota i Anna Loffing, predstavnica firme SEE Change Net koja organizuje ovu radionicu.

Radionica će biti posvećena izradi Vizije i definiranja ciljeva pomenutog Plana. Riječ je o prvom koraku u okviru procesa pripreme ovog, za razvoj Kantona Sarajevo i grada Sarajeva, važnog dokumenta. Kako je osnovna karakteristika procesa izrade Plana održive urbane mobilnosti učešće javnosti u najširem smislu, očekuje se učešće predstavnika preko 40 različitih relevantnih subjekata.

Ovako široko učešće javnosti i zainteresiranih strana je neophodno kako bi se kroz participativni pristup došlo do svima prihvatljivih rješenja u saobraćaju i mobilnosti građana, a u cilju postizanja kvalitetnijeg života građana i građanki Sarajeva.

Tokom radionice svi učesnici će raditi na viziji razvoja Sarajeva do 2030. godine. Vizija, koja će biti rezultat ove radionice činit će okosnicu daljeg rada na izradi Plana održive urbane mobilnosti za Sarajevo, a angažirani eksperti i radna grupa će dalje, na osnovu ove vizije, zasnivati dalji rad i predlagati odgovarajuće mjere.

Plan održive urbane mobilnosti je strateški plan kojim se definiraju rješenja za zadovoljenje potreba ljudi i biznisa za mobilnošću u gradovima u cilju kvalitetnijeg života i unapređenja sistema transporta u urbanim cjelinama.

Kanton Sarajevo je partner u Projektu „Održiva urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Europe – gradovi JIE prema održivom, čistom i energetski efikasnom prevozu, koji je financiran od strane njemačkog Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira ga Njemačka razvojna agencija – GIZ, u okviru svog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu – Energetska efikasnost (GIZ ORF-EE)

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

08.07.2019 - 08:40