Prezentacija projekta "Zajedno" u okviru obilježavanja Međunarodnog dana porodice

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 15. maja 2017. godine na Trgu oslobođenja "Alija Izetbegović" sa početkom u 11:00 sati predstavnici KJU "Porodično savjetovalište" i udruženja osoba s invaliditetom: Savez Sumero, Udruženja slijepih KS, Udruženja distrofičara KS, Udruženja gluhih KS i Udruženja oboljelih od multiple skleroze KS predstaviti projekt "Zajedno", kroz podjelu promotivnog materijala i razgovor sa građanima.

Ova aktivnost je upriličena u povodu obilježavanja Međunarodnog dana porodice, a cilj joj je promocija inkluzivne kulture i jednakih životnih prilika bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Na poziv organizatora, prezentaciji projekta će se pridružiti i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

15.05.2017 - 11:00