Vlada Kantona Sarajevo

XI radna i Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - poziv medijima sa dnevnim redom

Obavještavamo Vas da će se u PONEDJELJAK 15. JULA 2019. godine u 10:00 sati održati XI radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. 
 
Nakon ove sjednice, isti dan sa početkom u 14:00 sati održat će se i Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će biti razmatrana Analiza stanja pojave poplava na području Kantona Sarajevo i prijedlog mjera za rješavanje problema poplava.
 
Sjednice će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.
 
Materijali za sjednicu dostupni su na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.
 
Dnevni red XI radne sjednice je:
 
1. Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i
municije - hitni postupak;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju - skraćeni
postupak;
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju - skraćeni postupak;
5. Prijedlog zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo;
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje “Ugovora o kupoprodaji nekretnine”,
zemljišta označenog kao k.č.br. 496/1, u naravi vočnjak 3. klase, površine 1700m², upisanog u
z.k. izvatku broj 1600 KO SP Donji Butmir, između Kantona Sarajevo, kao kupca s jedne strane
i Vanovac Zore, Vanovac Fadile i Vanovac Boriše kao prodavaca, s druge strane;
7. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja
Kantona Sarajevo;
8. Prijedlog odluke o vršenju ovlaštenja skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton
Sarajevo;
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za potpisivanje
ugovora o kupoprodaji nekretnine putem neposredne pogodbe sa Ambasadom države Katar u
svrhu oblikovanja građevinske parcele;
 
INFORMATIVNI MATERIJAL
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona
Sarajevo za mjesec maj 2019. godine
 
Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.
 
 
15.07.2019 - 10:00