Uručivanje prigodnih poklona učenicima koji su se u nastavnim i vannastavnim aktivnostima posebno isticali - poziv za medije

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 12. septembra 2017. godine u 14:00 sati ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović uručiti prigodne poklone učenicima iz svake škole u Kantonu Sarajevo, a koji su se u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, realizaciji projekata, promociji škole isticali svojim zalaganjima.

Uručivanje poklona održat će se u Domu mladih (Terezije bb, Centar Skenderija).

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

12.09.2017 - 14:00