U utorak 66. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo-poziv medijima

Obavještavamo vas da će se u UTORAK 30. januara 2018. godine održati 66. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Izjave za medije planirane su u 14:50 sati  ispred multimedijalne sale, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

 

                                                          DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 65. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 04.12.2017. godine;
2. Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo;
3. Nacrt Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo;
4. Izjašnjenje Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo broj: 27-65-4-77-1/17 NŠ od 26.12.2017. godine na inicijativu Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
5. Informacija o kolektivnim ugovorima evidentiranim u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo;
6. Tekuća pitanja.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.
 

30.01.2018 - 14:50