U srijedu sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 04. oktobra 2017. godine održati 64. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Izjave za medije planirane su u 14:30 sati ispred multimedijalne sale, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 63. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 26.07.2017. godine;

2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;

3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju stanova za mlade pod povoljnijim uslovima;

4. Tekuća pitanja.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

04.10.2017 - 14:30