U srijedu sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se sutra 12. decembra 2018. godine održati 71. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Izjave za medije planirane su u 13:50 sati ispred multimedijalne sale,  u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

                                                                               DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 70. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 01.10.2018. godine;
2. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;
3. Informativno-radni materijal:
a) Radni materijal Zakona o radu u Kantonu Sarajevo
b) Radni materijal Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo;
4. Tekuća pitanja.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

12.12.2018 - 13:50