U srijedu prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 19. decembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

                                                               DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

4. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

19.12.2018 - 10:00