U srijedu nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine KS-poziv medijima

Obavještavamo vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 28. novembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA:

 

2. Konstituisanje klubova naroda i kluba Ostalih u Skupštini Kantona Sarajevo;

3. Potvrđivanje prijedloga kandidata za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo;

5. Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

28.11.2018 - 10:00