Vlada Kantona Sarajevo

U srijedu nastavak 38. sjednice Skupštine KS-poziv medijima

 

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 10. septembra 2014. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 38. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajevo, ulica Hamdije Kreševljakovića 3/1.

 

                                                      DNEVNI RED:

3. Prijedlog zakona o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo ( hitni postupak);

7. Nacrt zakona o podsticaju razvoja male privrede;

8. Nacrt zakona o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo;

9. Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"-Sarajevo za 2014. godinu;

11. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo;

13. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine, sa Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine ;

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida za 2014. godinu;

15. Prijedlog odluke o spajanju Javnih ustanova kulture "Bosanski kulturni centar Sarajevo", "Collegium artisticum, Sarajevo" i "Sarajevo art" u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo";

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;

17. Prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva na nekretninama – voćnjak Glavica i kuća u Gornjoj Vogošći, Blagovac I br. 78;

18. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo;

19. Izvještaj iz oblasti sporta za 2013. godinu;

20. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2013. godinu;

21. Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za 2013. godinu, sa mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo.

 

INFORMATIVNI MATERIJALI:

-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2014. godine;

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2014. godine;

-Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 13.174.400,00;

- Informacija o podnošenju tužbe tužitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo protiv tuženog Kantona Sarajevo u iznosu od 123.244.762,00 KM.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

Također vas pozivamo da obavezno prijavite predstavnike vaše kuće na broj faxa 217-546 radi njihovog akreditovanja.

 

 

 

10.09.2014 - 10:00