Vlada Kantona Sarajevo

U srijedu četvrta radna sjednica Skupštine KS- poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u srijedu 30. januara 2019. godine sa početkom u 10:00 sati održati četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2.a Informacija o radu KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo;

2.b Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 03.10.2018.-31.12.2018. godine sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 01.10.2018.-15.01.2019. godine;

3. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

4. Prijedlog Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

5. Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 47. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo;

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

7. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kanton Sarajevo;

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ broj: 01-05-26159/18 od 26.06.2018. godine;

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;

10. Prijedlog odluke o imenovanju Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo.

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

Press služba KS

30.01.2019 - 10:00