Vlada Kantona Sarajevo

U ponedjeljak sjednica Skupštine KS - poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se U PONEDJELJAK 02. oktobra 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 33. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo (hitni postupak);

3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći (hitni postupak);

4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo (hitni postupak);

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (hitni postupak);

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro za zapošljavanje Novi Grad koji se nalazi u ulici Branislava Nušića broj 170, naselje Dobrinja V, ukupne površine 383,73 m2 za kupoprodajnu cijenu od 547.740,00 KM sa uračunatim PDV-om, po ponudi Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, broj: 02-640-2/2017 od 11.05.2017. godine;

7. Prijedlog odluke o prihvatanju informacije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke za 2016. godinu (zbirno);

8.a) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;

8.b) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10. b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10. c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Apoteke Sarajevo" za 2016. godinu;

10. d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.g) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.h) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.i) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10.j) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu;

10.k) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

11.a) Izvještaj o poslovanju KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

11.b) Izvještaj o poslovanju KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

11.c) Izvještaj o poslovanju KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

11.d) Izvještaj o poslovanju KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

11.e) Izvještaj o poslovanju KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

11. f) Izvještaj o poslovanju KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2016. godinu;

13. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima;

14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

15. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu;

16. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2017. godine;

17. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01-31.12.2016. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

18. Izvještaj o kriminalitetu, javnom redu i miru i saobraćaju na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2017. godine;

19. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

 

INFORMATIVNI MATERIJAL:

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2017. godine;

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2017. godine;

- Informacija o uništenju oružja i drugim aktivnostima vođenim od strane Komisije za uništenje oružja deponovanog u centralnom magacinu "Rakovica" u periodu od 01.09.2016. godine do 30.06.2017. godine.

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

02.10.2017 - 10:00