U ponedjeljak sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 17. aprila 2017. godine sa početkom u 14:00 sati održati 60. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 59. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo održane 14.03.2017. godine;

2. Prijedlog izvještaja o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

3. Prijedlog programa rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

4. Prijedlog zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo;

5. Prijedlog zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade;

6. Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023.godine;

7. Tekuća pitanja.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

17.04.2017 - 14:00