Vlada Kantona Sarajevo

U ponedjeljak nastavak 38. sjednice Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se U PONEDJELJAK 15. septembra 2014. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 38. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajevo, ulica Hamdije Kreševljakovića 3/1.

 

 

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA SJEDNICE:

 

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;

17. Prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva na nekretninama – voćnjak Glavica i kuća u Gornjoj Vogošći, Blagovac I br. 78;

18. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo;

19. Izvještaj iz oblasti sporta za 2013. godinu;

20. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2013. godinu;

21. Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za 2013. godinu, sa mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo.

 

 

INFORMATIVNI MATERIJALI:

-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj   2014. godine;

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni  2014. godine;

-Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 13.174.400,00;

- Informacija o podnošenju tužbe tužitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo protiv tuženog Kantona Sarajevo u iznosu od 123.244.762,00 KM.

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

Također vas pozivamo da obavezno prijavite predstavnike vaše kuće na broj faxa 217-546 radi njihovog akreditovanja.

 

15.09.2014 - 10:00