Vlada Kantona Sarajevo

U ponedjeljak nastavak 13. radne sjednice Skupštine KS-poziv medijima

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 30. septembra 2019. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 13. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA SJEDNICE:

 

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji zemljišta – građevinske parcele koja se nalazi u naselju Rosulje, Općina Vogošća i koja je kao k.č. 1510/1 K.O. Vogošća (politička općina Vogošća) upisana u zk.ul.br. 2328 iste K.O., (P.L. 411 K.O. Vogošća) koji će Fond Kantona Sarajevo za igradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe zaključiti sa prodavcem-Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Općina Vogošća, ulica Jošanička broj 80, (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva);

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o nastavku realizacije projekta izgradnje objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe – II faza;

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kantona Sarajevo i „HIGIJENA“ d.o.o Sarajevo u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, broj 02-18-29182/14 od 21.11.2014. godine, za eksploataciju mineralne sirovine dolomita (kao tehničko – građevinskog kamena) u ležištu “Duboki do”, općina Ilidža, sa privrednog društva “Nexe” d.o.o. Sarajevo na privredno društvo “Amina trade” d.o.o. Sarajevo;

16. Nacrt odluke o obilježavanju javnih površina, institucija i ustanova imenima i zgrada brojevima na području Kantona Sarajevo;

17. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

18. Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini, sa mišljenjem Ministarstva zdravstva i prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo;

19. Prijedlog teksta Sporazuma o uspostavljanju prijateljskih odnosa i saradnje između Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Grada Dalian (Narodna Republika Kina);

20. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo za 2018. godinu;

20. b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2018. godinu;

20. c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Pozorište mladih, Sarajevo za 2018. godinu;

20. d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kamerni teatar '55, Sarajevo za 2018. godinu;

20. e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2018. godinu;

20. f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2018. godinu;

20. g) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzej Sarajeva za 2018. godinu;

20.h) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Historijski arhiv Sarajevo za 2018. godinu;

20. i) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Biblioteka Sarajeva za 2018. godinu;

20. j) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzej „Alija Izetbegović“ za 2018. godinu;

20. k) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

30.09.2019 - 10:00