U ponedjeljak 38. radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 05. marta 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati 38. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

DNEVNI RED:

 

1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2.Utvrđivanje datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi Prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo;

3.Nacrt strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018-2022. godina;

4.Nacrt strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo;

5.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2018.godinu;

6.Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja “Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevići;

7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe sa IPSA institutom d.o.o Sarajevo u svrhu oblikovanja građevinske parcele;

8.Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove “Jedanaesta osnovna škola“ Ilidža;

9.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni naziva osnovnoj školi na području općine Novi Grad ("Službene novine Kantona Sarajevo,44/16");

10.Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH“;

-Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2017. godinu.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

05.03.2018 - 10:00