U ponedjeljak 27. radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 10. aprila 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 27. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu-hitni postupak;

3. Prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;

4. Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju;

5. Verifikacija odluka Odbora za dodjelu javnih priznanja Kantona Sarajevo;

6. Prijedlog odluke o usvajanju Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo;

7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo za potpis predugovora i ugovora o kupnji stanova i udruživanja sredstava za kupnju i sličnih pravnih poslova kojim Ministarstvo za boračka pitanja dodjeljuje stanove u vlasništvo, a nakon prethodne saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo;

8. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode:

a) Ugovor o kupoprodaji nekretnine koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje 5 stanova sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 301.879,20 KM;

b) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 13 stanova sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 907.857,30 KM i obavezom krajnjih korisnika od 91.301,70 KM i

c) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između Numen d.o.o Sarajevo kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 3 stana sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 252.800,00 KM i obavezu krajnjih korisnika od 13.287,80 KM;

9. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

10. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar-decembar 2016. godine;

11. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

10.04.2017 - 10:00