Sjećanje na ubijene Sarajlije u masakru kod Gradske tržnice - poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA (PETAK) 28. augusta 2015. godine u 11:00 SATI delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Mula-Mustafe Bašeskije do broja 64 (sjeverni ulaz u Gradsku tržnicu), u znak sjećanja na 43 ubijenih Sarajlija. Masakr se dogodio prije 20 godina, kada su teže ranjene još 84 osobe.

Tog tragičnog dana, od minobacačke granate ispaljene iz pravca Trebevića, ubijeni su: Omer Ajanović, Hidajet Alić, Salko Alić, Zeno Bašević, Husein Baktašević, Sevda Brkan-Kruščica, Vera Brutus-Đukić, Halida Cepić, Paša Crnčalo, Mejra Cocalić, Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Dlouhi, Salko Duraković, Alija Dževlan, Najla Fazlić, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Herceglija, Jasmina Hodžić, Hajrudin Hozo, Jusuf Hašimbegović, Adnan Ibrahimagić, Ilija Karanović, Mesudija Kerović, Vehid Komar, Muhamed Kukić, Mirsad Kovačević, Hašim Kurtović, Ismet Klarić, Masija Lončar, Osman Mahmutović, Senad Muratović, Goran Poturković, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodžić, Hajro Šatrović, Samir Topuzović, Hamza Tunović, Ajdin Vukotić, Sabaheta Vukotić, Meho Zećo i Narima Žiga.

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

28.08.2015 - 11:00