Vlada Kantona Sarajevo

Simulaciono-terenska vježba spašavanja ljudi od poplava na području Općine Ilidža - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će se U SUBOTU 20. DECEMBRA 2014. GODINE u 09:00 sati održati Simulaciono-terenska vježba na području Općine Ilidža, preciznije uz obalu rijeke Željeznice, a u blizini ulica: 12. mart, Bosanskih gazija i Gazi Hasan-paše.

Ova vježba proizašla je iz realizacije Projekta SEERISK – „Zajedničko upravljanje procjenama rizika i pripravnosti dunavskog makroregiona“ kojeg zajednički realizuju Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo i Sarajevska razvojna agencija SERDA.

Na osnovu svih dosadašnjih radionica i pokaznih vježbi koje su se izvodile u regionu, SERDA i Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo zadužene su da organizuju praktičnu vježbu spašavanja ljudi od poplava na određenom području (pilot-područje), kako bi se formirale zajedničke regionalne operativne snage na osnovu Programa Evropske Unije, a sve zbog klimatskih promjena.

Projekat SEERISK je zajednički Projekt zemalja Istočne Evrope, podržan od SOUTH EAST EUROPE i Delegacije Evropske unije, a tiče se zajedničkog predviđanja i procjene rizika, u preventivnom smislu, te praćenje i upravljanje u kriznim situacijama u vrijeme prirodnih nepogoda.

Za ovaj Projekt je bilo potrebno odrediti ugroženo područje u Kantonu Sarajevo, kao pilot-područje koje bi se posmatralo.

Obzirom na česte poplave izazvane klimatskim promjenama, ljudskim nemarom i neadekvatnim propisima, koje se skoro svake godine dešavaju i ugrožavaju stanovništvo i materijalna dobra te prouzrokuju velike štete, kao pilot-područje je određen najugroženiji dio Općine Ilidža.

Naime, zbog ugroženosti ovog dijela Općine Ilidža, osim ugroženog stanovništva, konstantno se javlja problem i u kompletnoj infrastrukturi, snadbijevanju pitkom vodom, poštanskim i elektro-komunikacijama i sl., a naročito u putnoj komunikaciji, kao i problem uništavanja materijalnih dobara i usjeva na poljoprivrednim dobrima koja zauzimaju veliku teritoriju posmatranog pilot-područja, te iskazuju velike gubitke u konačnom bilansu šteta.

Učešćem u SEERISK Projektu, Kanton Sarajevo se uvrstio na regionalnu mapu predviđanja rizika. Informacije i cjelokupan proces rada koje šalje ili dobija, mogu značajno koristiti u svrhu preventivnih mjera, u cilju dopunjavanja podataka relevantnih za izradu zajedničkog upravljanja i pripravnosti cjelokupnog regiona.

 

            Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe. 

20.12.2014 - 09:00