Vlada Kantona Sarajevo

Šesta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - poziv medijima sa Dnevnim redom sjednice

Obavještavamo Vas da će se U SRIJEDU 02. septembra 2015. godine u 10:00 sati, održati Šesta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1.    Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
2.    Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu;
3.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu;
4.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak;
5.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pečatu Kantona Sarajevo-skraćeni postupak;
6.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo-skračeni postupak.
7.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak;
8.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo“-skraćeni postupak;
9.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo;
10.   a)Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice, na lokalitetu Mejtaš-Bjelave na području Općine Centar-MZ „Mejtaš-Bjelave;
        b)Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice, odnosno preimenovanje ulice na području Općine Novi Grad- MZ "Briješće"
        c)Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice,na lokalitetu Soukbunar na području Općine Centar-MZ "Soukbunar";
        d)Prijedlog odluke o izmjeni naziva djela ulice,na lokalitetu Kromolj na području Općine Centar-MZ "Betanija-Šip";
11.    Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2014. godinu;
12.    Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2014. godinu;
13.    Izvještaj o radu  i finansijskom  poslovanju  Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, za 2014. godinu;
14.    a)Izvještaj o radu  i poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu;
           b)Izvještaj o radu i poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2014.  
            godinu;
15.    a)Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu;
b)Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu;     
16.    a)Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu;
b) Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija"d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu;
17.    a)Izvještaj o poslovanju KJP “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo - Ilidža za 2013.godinu;
b)Izvještaj o poslovanju KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo - Ilidža za 2014. godinu;
18.    a)Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu;    
b)Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu;
19.    a)Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu;
b)Izvještaj o poslovanju KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu;
20. Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2014. godini, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo;
21. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke za 2014. godinu (zbirno).
    
INFORMATIVNI MATERIJALI:
    -Informacija o stanju broja zaposlenih na dan 31.12.2014. godine prema poreznoj kartici i na dan 30.04.2015. godine prema poreznoj kartici (nalazi se uz tačku 2.)
     -Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2015.godine;
     -Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo za period 2016-2018. godina.
 

Kolegij Skupštine KS je prihvatio da se ovaj Dnevni red dopuni sa tačkama:

1.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za realizaciju projekta „Rekonstrukcija, nadziđivanje, izmjena elemenata i materijala vanjskog izgleda fasade“ kroz zajedničku gradnju dvije etaže nad postojećim objektom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – Organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš, na kojima je kao nosilac prava korištenja upisana JU Dom zdravlja KS kao i jedne etaže nad postojećim objektom Općine Ilijaš na kojoj je kao nosilac prava raspolaganja upisana Općina Ilijaš (razmatrat će se kao tačka 11.);
2.    Prijedlog odluke o promjeni naziva Javna ustanova Srednja trgovačka škola u Javna ustanova Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola (razmatrat će se kao tačka 12.)

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.
                                                                                                                                                                                        

02.09.2015 - 10:00