Sastanak povodom praćenja i ocjene efekata provedenih mjera Akcionog plana aktivnosti na unapređenju naplate komunalnih usluga u KS - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 02. februrara 2018. godine održati sastanak s ciljem pregleda, praćenja i ocjena efekata provedenih mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo, koji je izradilo Ministarstvo pravde i uprave KS. U skladu s ovim bit će predočena i informacija o broju novih sudskih predmeta.

Sastanku će prisustvovati predstavnici ovog ministarstva i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, Općinskog suda u Sarajevu, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Federalnog ministarstva pravde i kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "Toplane Sarajevo", "Rad" i "Vodovod i kanalizacija".

Pomenuti sastanak bit će održan u sali 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Nakon sastanka, u 11:15 sati, ispred sale 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo planirane su izjave za zainteresirane medije.

Molimo Vas da planirate dolazak vaše ekipe i novinara.

02.02.2018 - 11:15