Prva radna sjednica Skupštine KS održat će se u ponedjeljak -poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 23. marta 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati Prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.  Materijal za sjednicu (snimljen na DVD-u) možete preuzeti u zgradi Kantona Sarajevo, Press služba, kancelarija broj 108.

 

 

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Zastupnička pitanja i inicijative;

2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo;

3. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;

4. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo;

5. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

 

            Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

23.03.2015 - 10:00