Primopredaja dvije nove auto cisterne za pitku vodu - poziv za medije

Obavještavamo Vas da će u PETAK, 28.12.2018. GODINE U 14:00 SATI biti izvršena primopredaja dvije nove auto cisterne za pitku vodu u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo na Stupu, ul. Briješćanka bb.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je navedene auto cisterne za pitku vodu kupila i daje ih na korištenje općinama Vogošća i Ilijaš, čime će se znatno poboljšati snabdijevanje građana pitkom vodom na području navedenih općina, posebno u ljetnim mjesecima i situacijama kada voda sa lokalnih vodovoda nije za piće.

S tim u vezi, molimo Vas da planirate dolazak Vaše ekipe kako bi medijski propratili primopredaju auto cisterni za pitku vodu.

 

S poštovanjem,

 

D I R E K T O R

Samir Džihić

28.12.2018 - 14:00