Prezentacija Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine - POZIV ZA MEDIJE

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 6. MARTA 2019. godine u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS održati prezentacija Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala.

Prezentacija će se održati u velikoj sali Općine Stari Grad, u ulici Zelenih beretki broj 4.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

06.03.2019 - 10:00