Prezentacija rezultata jačanja konkurentnosti i podrške rastu privrednog sektora KS - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će se SUTRA u UTORAK 17.07.2018. godine održati četvrti radno-konsultativni sastanak privrednika Kantona na temu „Finansijska podrška privredi Kantona Sarajevo - podsticaji“. Ovom prilikom će biti i prezentirani rezultati na jačanju konkurentnosti i podršci rastu privatnog sektora Kantona, koji su ostvareni u okviru "Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja – LIFE", kojeg provodi Međunarodna finansijska korporacija, članica Grupacije Svjetske banke uz podršku Britanske ambasade, a u saradnji s Vladom Kantona Sarajevo.

Cilj ovog sastanka je detaljnije upoznati privrednike sa podsticajnom politikom u Kantonu Sarajevo i aktivnije ih uključiti u proces donošenja odluka koji su od značaja za domaću privredu.

Planirano je da u 10:45 sati premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, ministar privrede Muharem Šabić, te Peter Thomas šef Fonda za dobru upravu (GGF) pri Britanskoj ambasadi daju izjave za medije.

Ukoliko su fotografi i kamermani zainteresovani mogu napraviti nekoliko inserata nakon početka sastanka.

Sastanak će biti održan u prostorijama Privredne komore KS, na petom spratu, ulica La Benevolencije 8 sa početkom u 11 sati.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

17.07.2018 - 10:45