Vlada Kantona Sarajevo

Prezentacija projekta "Izrada Registra emisija u zrak za 2013.godinu i određivanje kategorija kvaliteta zraka za pdoručje Kantona Sarajevo" - poziv medijima

 

            Obavještavamo Vas da će sutra u /UTORAK/ 21. APRILA 2015. godine sa početkom u 11:00 sati održati prezentacija projekta: „Izrada Registra emisija u zrak za 2013.godinu i određivanje kategorija kvaliteta zraka za područje Kantona Sarajevo“.

 

            Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je, putem Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Sarajeva, obezbijedilo ažuriranje Registra (Katastra) emisija u zrak za područje Kantona Sarajevo za 2013.godinu, a shodno obavezama propisanim Zakonom o zaštiti zraka («Službene novine FBiH» broj 33/03 i 4/10), prema kojim su svi kantoni u Federaciji dužni da objavljuju izvještaje o emisijama zagađujućih materija u zrak (uključujući emisije iz prirodnih izvora) za pretprošlu godinu.

 

            Podsjećamo, Registar emisija za Kanton Sarajevo je urađen za 2010. godinu, s ciljem ispunjavanja definisanih obaveza, kao i potrebe za preduzimanjem sistemskih preventivnih mjera na očuvanju kvaliteta zraka i okoliša u cjelini.

 

            U okviru Projekta koji će biti prezentiran, po prvi put će biti predstavljeno i korištenje disperzionog (atmosferskog) modela, izvršena kategorizacija područja Kantona Sarajevo prema kvalitetu zraka i to na: I Kategoriju: čist ili neznatno zagađen zrak, II Kategoriju: umjereno zagađen zrak i III kategoriju: prekomjerno zagađen zrak.

 

            Pomenuta prezentacija će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.             

 

 

                        Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

21.04.2015 - 11:00