Predstavljanje rezultata u povodu 100 dana rada Vlade Kantona Sarajevo - poziv

U povodu 100 dana Vlade Kantona Sarajevo u petak, 5.aprila 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Centra za interdiscplinarne studije (CIS-a) u krugu Kampusa Univerziteta u Sarajevu, bit će predstavljeni rezultati ovog saziva Vlade u prva tri mjeseca.

Predstavnicima nevladinog sektora (NVO) i novinarima rezultate će prezentirati premijer Edin Forto i zajedno s ministrima biti na raspolaganju za sva pitanja i sugestije.

Namjera nam je da ovo druženje bude plodna rasprava i prostor predstavnicima civilnog društva i novinarima da budu korektiv i pogonska snaga našega rada.

Molimo Vas da planirate dolazak.

 

05.04.2019 - 10:00