Predstavljanje rezultata “Studije o potencijalu korištenja obnovljivih izvora energije u BiH” i “Studije izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo”-poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA 05. marta 2019. godine u Hotelu Novotel Sarajevo Bristol (Fra Filipa Lastića 2 Sarajevo) biti upriličeno predstavljanje rezultata “Studije o potencijalu korištenja obnovljivih izvora energije u BiH” i “Studije izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo”.

Obje studije su pripremljene u okviru projekta "Poboljšanje kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja", kojeg finansira Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Izjave za medije su predviđene od 11:30 do 11:45 sati a planirano je da se novinarima obrate premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, pomoćnik ministra u Sektoru za energetiku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Admir Softić, ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini Nicola Minasi i v.d. rezidentni predstavnik UNDP BiH Sukhrob Khoshmukhamedov.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

05.03.2019 - 11:30