Vlada Kantona Sarajevo

Poziv za petu hitnu sjednicu Skupštine KS

Obavještavamo vas da će se SUTRA /UTORAK/ 08. oktobra 2019. godine sa početkom u 10:00 sati održati peta hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Na sjednici će, kao jedina tačka dnevnog reda, biti razmatran Izvještaj o stanju i aktivnostima u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići sa prijedlogom mjera, koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

08.10.2019 - 10:00