Potpisivanje Sporazuma o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA u /PETAK/ 14. jula 2017. godine/ u 11:00 sati biti upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Ovaj sporazum potpisati će ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović i direktori JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Adnan Podžo i ustanove “Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici” Haris Haverić.

Potpisivanje sporazuma održat će se u prostorijama centra "Sumero" koji se nalazi u ulici Rašida Bešlije br. 73, Donji Hotonj.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

14.07.2017 - 11:00