Vlada Kantona Sarajevo

Potpisivanje Protokola o realizaciji Projekta škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 26. MAJA 2015.godine u 13:00 sati ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i direktor JP „Olimpijski bazen Otoka“ Avdija Hasanović potpisati Protokol o realizaciji Projekta škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Ovim Protokolom se omogućava sistemska implementacija odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, a koje se tiču obaveznog dijela škole plivanja u okviru nastavnog plana i programa predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj.

Ministarstvo će za realizaciju ovog projekta izdvojiti 50.000,00 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu, čime će biti podržana obuka škole plivanja za 1.100 učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo.

Potpisivanje Protokola će se održati u Press sali Olimpijskog bazena Otoka.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.                                          

26.05.2015 - 13:00