Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije, APIK-a i mreže ACCOUNT-poziv medijima

Obavještavamo vas da će sutra /ČETVRTAK/ 04. maja 2017. godine u 11:00 sati u multimedijalnoj sali (prizemlje zgrade Kantona Sarajevo) biti upriličeno potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i mreže ACCOUNT.

Memorandum će potpisati predsjednik Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić i direktor Mreže ACCOUNT Eldin Karić.

Potpisivanjem Memoranduma formalizira se saradnja strana potpisnica na realizaciji mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije (2015-2019. godina), u dijelu koji predviđa učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i u dijelu ostvarivanja saradnje u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

04.05.2017 - 11:00