Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i zajedničkim aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje i budućeg korištenja sportske dvorane - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će sutra u /PETAK/ 31.08.2018. godine u 12:00 sati ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović potpisati Memorandum o razumijevanju i zajedničkim aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje i budućeg korištenja sportske dvorane s predstavnicima Općine Centar, Ministarstva kulture i sporta KS, te Medicinskog fakulteta i Srednje zubotehničke škole.

Potpisivanje će se održati u multimedijalnoj sali, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

31.08.2018 - 12:00