Obavijest za nastavak 108. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) nastavak 108. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 11.01.2018. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojoj će se razmatrati sljedeće tačke Dnevnog reda, i to:

 

2. Prijedlozi zaključaka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između budžetskih korisnika:

2.4. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Pravobranilaštva Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

2.5. Prijedlog zaključka o preraspodjelu sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godine izmeđju razdjela Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i razdjela Ministaratva za obrazovanje, nauku i mlade

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

2.6. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godine između razdjela Direkcije za robne rezerve i razdjela Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjelgice

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

2.7. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

2.8. Prijedlog zaključka o odobravanju preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu sa razdjela Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo na razdjel Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

3. Prijedlozi zaključaka o unosu sredstava u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu:

3.1. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike: Uprava policije, Kantonalni zavod za zaštittu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Muzej "Alija Izetbegović", Centar za kulturu

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

3.2. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike: Osnovna školu "Zahid Baručija" , KJU "Zaštićena prirodna područja"

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

 

11.01.2018 - 12:00