Vlada Kantona Sarajevo

Nastavak 33. sjednice Vlade Kantona Sarajevo sa preostalom tačkom dnevnog rada

Obavještavamo Vas, u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo broj: 4/16 i 36/16) da će se nastavak 33. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 22.08.2019. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostala tačka Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade

7. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva” i rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva”.

Izvjestilac: ministar Mirvad Kur

 

P R E M I J E R
Edin Forto

 

22.08.2019 - 10:00