Nastavak 27. radne sjednice Skupštine KS-poziv medijima

Obavještavamo vas da će se u ČETVRTAK 13. aprila 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 27. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo: http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA:

 

  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu-hitni postupak;

10. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar-decembar 2016. godine;

11. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

13.04.2017 - 10:00