Vlada Kantona Sarajevo

Najava događaja i aktivnosti planiranih u okviru trećeg dana manifestacije "Dječija nedjelja"

 

DATUM ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

08.10.2014 - SRIJEDA

Dječije sportske takmičarske igre „Tata mama, vježbajmo zajedno“

10.00 sati

Vrtić Dječiji grad, ul. Olimpijska bb

JU „Djeca Sarajeva“

JU „Djeca Sarajeva“, roditelji i djeca iz vrtića Dječiji grad i važećeg obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu

Predstava za djecu „Pruži mi ruku prijateljstva“

10.00 sati

Vrtić „Mašnica“, ul. Kemala Kapetanovića br. 30

JU „Djeca Sarajeva“

JU „Djeca Sarajeva“

Edukativna predavanja učenicima osnovnih škola „Imam pravo da znam“ u firmama Milkos i Sinalko

10.45 sati

 

11.30 sati

Polazak ispred Osnovne škole Musa Ćazim Ćatić

Firme Milkos i Sinalko

Udruženje „Kupujmo i koristimo domaće“

Udruženje „Kupujmo i koristimo domaće“, učenici Osnovne škole Musa Ćazim Ćatić

 

 

Edukacija učenika osnovnih škola o promociji prava majke i djeteta u cilju ujednačavanja njihovih prava na području cijele Federacije BiH

 

11.00 sati

Druga osnovna škola Hrasnica, ul. Školska br. 1, Hrasnica

Udruženje Kulturno društvo Stup

Udruženje Kulturno društvo Stup, učenici Druge osnovne škole Hrasnica

 

Aktivnost „Za mostove među generacijama“-Posjeta djece iz vrtića JU „Djeca Sarajeva“ štićenicima KJU „Gerentološki centar“ uz prigodan kulturno-zabavni program

 

11.00 sati

KJU „Gerentološki centar“, ul. Aleja Bosne Srebrene

JU „Djeca Sarajeva“

JU „Djeca Sarajeva“, vrtići „Dunje“, „Labudovi“, „Kadifica“ i „Srećica“

 

Posjeta Pionirskoj dolini najmlađih članova Udruženja oboljelih od cerebalne dječije paralize Kantona Sarajevo koji ne mogu koristiti javni gradski prevoz

12.00 sati

Pionirska dolina

Udruženje oboljelih od cerebalne dječije paralize Kantona Sarajevo

Udruženje oboljelih od cerebalne dječije paralize Kantona Sarajevo

Promocija rada i usluga koje nudi Udruženje „Dajte nam šansu“ (obilazak prostorija Centra i inkluzivne radionice za djecu)

12.00 sati

Prostorije Servis centra Udruženja „Dajte nam šansu“, ul. Trg međunarodnog prijateljstva br. 8

Udruženje „Dajte nam šansu“

Udruženje „Dajte nam šansu“ i učenici Osnovne škole Fatima Gunić

Radionica „Pjevajmo na znakovnom“

17.00 sati

BBI Centar III sprat -Trg djece Sarajeva

Sportsko udruženje gluhih „Mladost“

Sportsko udruženje gluhih „Mladost“

 

 

08.10.2014 - 10:00