Edukacija za supervizore - poziv medijima

Obavještavamo vas da će /SUTRA /13. marta 2019. godine sa početkom u 10:00 sati Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom organizovati edukaciju za supervizore koja će se održati u sali općine Stari Grad, u ulici Zelenih beretki broj 4.

Povod pomenute edukacije je primjena Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

13.03.2019 - 10:00