Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red sedme sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

                                                                 S A Z I V A M

Sedmu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 21.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                              D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Pete redovne i Osme i Devete vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:
1.Informacija o stanju na području Kantona Sarajevo uzrokovano poplavama
Izvjestilac: direktor Samir Džihić
2.nformacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2019. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade:
3.Prijedlog odluke o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
4.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti o statusnoj promjeni Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida   
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
5.Godišnji izvještaj o radu Komisije za javno-privatno partnerstvo za 2018. godinu  
Izvjestilac: ministar Haris Bašić  
6.Izvještaj o provođenju Godišnjeg plana Programa zapošljavanja mladih u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu  
Izvjestilac: ministar Haris Bašić
7.Izvještaj Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o utrošku sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu i sredstava za sufinansiranje III ciklusa studija dobitnicima priznanja “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu” u akademskoj 2018./2019. godini
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
8.Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu"
 Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
 9. Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova školskih odbora, te prijedlozi rješenja o imenovanju predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
10.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo br. 02-05-25774-12/17 od 17.08.2017. godine
Izvjestilac: ministar Haris Bašić  
11.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija za prijem u radni odnos jednog državnog službenika na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević    
12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnoj upravi civilne zaštite
  Izvjestilac: direktor Samir  Džihić
13. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

21.02.2019 - 10:00