Dnevni red Druge sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

Drugu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 30.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Razmatranje amandmana klubova zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i izvještaja komisija Skupštine Kantona Sarajevo po materijalima koji su na dnevnom redu sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, i to:
 • Amandman Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
 • Komisije za rad i socijalnu politiku
 • Komisije za jednakopravnost spolova
 • Komisija za mlade
 • Komisija za sigurnost
 • Komisija za obrazovanje i nauku
 • Komisije za budžet i finansije
 • Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku
 • Komisija za kulturu i sport
 • Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva

Izvjestioci: resorni ministri

    2.    Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2015-2017. godine

            Izvjestilac: predsjednica Komisije Maida Fetahagić

 

 

 

                                                                                                            P R E M I J E R

 

                                                                                                              Elmedin Konaković

 

30.03.2015 - 11:00