Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red Četvrte sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

Četvrtu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 09.04.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                                                                                                                     D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Treće sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 2/02).

 

Iz nadležnosti Skupštine

            1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju.       

             Izvjestilac:  ministar Elvir Kazazović

            2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

             Izvjestilac:  ministar Elvir Kazazović

            3. Prijedlog programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.do 09.05.2015. godine

             Izvjestilac : premijer     Elmedin Konaković

            4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

             Izvjestilac:  ministar Muharem Šabić

            5. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo

            6. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo

             Izvjestilac:  ministar Muharem Šabić

            7. Prijedlog zaključka za davanje saglasnosti o razrješenju predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - pijace“ d.o.o. Sarajevo

             Izvjestilac:  ministar Senad Hasanspahić

            8. Prijedlog zaključka za davanje saglasnosti o razrješenju člana Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - pijace“ d.o.o. Sarajevo

             Izvjestilac:  ministar Senad Hasanspahić

 

Iz nadležnosti Vlade

            9. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Budžeta Kantona Sarajevo za fiskalnu 2014. godinu

            Izvjestilac: ministar Jasmin Helebić

            10. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima  Vlade Kantona Sarajevo

            Izvjestilac: ministar Enver Smajkan

            11. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora   društva "ZADRUGAR" d.d. Sarajevo

 Izvjestilac:  ministar Muharem Šabić

            12. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove ”Centar za kulturu Kantona Sarajevo”

            Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

            13. Budžetske instrukcije br.1. za izradu Dokumenta okvirnog budžeta za  period 2016.-2018.(preliminarni nacrt srednjoročnog budžeta) i rokove za izradu Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu

            Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

            14.Prijedlog zaključka  o imenovanju ovlaštenih potpisnika za povlačenje sredstava po kreditu Saudijskog razvojnog fonda za finansiranje Projekta dovršenja i opremanja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

            Izvjestilac: ministrica Emira Tanović-Mikulec

            15. Prijedlog zaključka o obavezi kupovine mjesečne karte za prijevoz na posao i sa posla

            Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

              16. Prijedlog zaključka o provođenju mjera u cilju stabilizacije KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo

              Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

             17. Aktuelna pitanja

09.04.2015 - 13:00