Dnevni red 93. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

93. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 24.08.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 91. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

            Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2017. godine

Izvjestilac: ministar Vedran Mulbdić

 

Iz nadležnosti Vlade

 

2. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o internet i internet portalu Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

3. Izvještaj Ureda za kvalitet o Drugom nadzornom auditu 2017. godine, sa Programom za poboljšanje SUQ na nivou Kantona Sarajevo u 2017. godini i Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika rukovodstva za kvalitet na nivou Kantona Sarajevo

Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

4. Izvještaj Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo o realizaciji Odluke Vlade Kantona Sarajevo o Bazi podataka o javnim nabavkama

Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

5. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

6. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

7. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

8. Informacija Zavoda za informatiku i statistiku o novom internet portalu za propise Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

9. Prijedlog zaključka o prihvatanju Prijedloga sporazuma o zajedničkoj saradnji u organizaciji instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci-Kotor Varoš i Konjević Polja- Bratunac za prvo polugodište školske 2017/2018. godine

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

10. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje mjesečna naknada za rad Policijskog odbora uspostavljenog Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-17117-18.2/17 od 28.04.2017. godine

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

11. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike JU Muzej Sarajeva i Muzej Alija Izetbegović

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

12. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika OŠ Hadžići

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

13. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu zakorisnika OŠ „Porodice ef. Ramić”

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

14. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

 

 

24.08.2017 - 11:00