Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 43. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

43. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 23.10.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

3. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

23.10.2019 - 09:00