Dnevni red 37.sjednice Skupštine Kantona Sarajevo - poziv za medije

Obavještavamo Vas da će se u /SRIJEDU/ 31. JANUARA 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati 37. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. a Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period od 20.12.2017.godine do 20.01.2018.godine;

2. b Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 17.10.2017. godine do 20.01.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 15.12.2017. godine do 19.01.2018. godine;

3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu (hitni postupak);

4. Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo;

5. a Prijedlog odluke o razrješenju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara;

5. b Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo;

6. Prijedlog programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2018.godinu;

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici;

8. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš na djelatnost obrazovanja odraslih;

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Instituta za iranistiku u Sarajevu;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kapital-investa d.o.o Sarajevo kao prodavca i KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o Sarajevo i Kantona Sarajevo zastupanog putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kao Kupca u svrhu izgradnje slobodnostojeće naseljske kotlovnice “Alipašin most-1” na zemni gas sa dvije kotlovske jedinice snage 20 MW, pratećom opremom i pripadajućim dimnjakom u Ulici Džemala Bijedića, a u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH;

11. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području Općine Stari Grad;

12. Prijedlog odluke o davanju naziva djela šetnice na području Općine Stari Grad;

13. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici u naselju Donja Vogošća na području Općine Vogošća;

14. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici na lokalitetu "MZ Betanija-Šip" na području Općine Centar;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu;

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu;

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;

19. Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina;

20. Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina;

21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za sklapanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 1358/600 površine 228 m2 iu z.k. ul. 20134 k.o. SP Gornji Butmir radi oblikovanja građevinske čestice u korist Društva za proizvodnju i promet "OCEAN" Travnik d.o.o.;

22. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih;

23. Prijedlog odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja čiji organizator nije poznat na području općine Centar Sarajevo, u skladu sa odredbama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:32/09 i 11/11);

24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu;

25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2016. godinu;

26. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

27. a Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

27. b Izvještaj o poslovanju KJP “ Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža, za 2016. godinu;

27. c Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

27. d Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

27. e Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;

28. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka;

29. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu;

30. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo; - Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2017. godine; - Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, po javnom pozivu od 06.06. i 07.06.2016. godine i Programa sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve", po javnom pozivu od 17.04.2017. godine;

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2017. godine;

- Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/16) u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za 2017. godinu.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

31.01.2018 - 10:00