Dnevni red 157. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

157. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 10. decembra 2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Mario Nenadić
2. Program rada  Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu
Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić
3. Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu
Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić
4. Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe za 2019. godinu
Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić
5. Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova  za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe za 2019. godinu
Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

Iz nadležnosti Vlade

6. Prijedlog odluke o prestanku rada privrednog društva „Institut zaštite na radu i zaštite od požara“ d.o.o. Sarajevo
Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
7. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, blagajne i kantonalnih taksenih maraka Trezora Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
9. Prijedlog rješenja o formiranju Tima za povrat imovine Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Mario Nenadić
10. Prijedlozi zaključaka o davanju saglasnosti na preraspodjelu sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
11. Aktuelna pitanja    
        
                      
                                                                                                                                              P R E M I J E R

                                                                                                                                   Adem Zolj, mr.dipl.ing.saob.

 

10.12.2018 - 10:00