Dnevni red 136. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

136. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 26.07.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 132. vanredne, 133. vanredne, 134. vanredne sjednice i 135. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2018. godine

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2018. godine

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

 

Iz nadležnosti Vlade

 

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove "MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS"

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović" broj 40-02-08/18 od 08.02.2018. godine

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

5. Prijedlog rješenja o imenovanju Jedinice za implementaciju projekta - PIU za realizaciju kapitalnog projekta "Izgradnja gradskih saobraćajnica"

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

6. Prijedlog zaključka za prihvatanje Izmjene i dopune Programa održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja-Direkcije za puteve

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

7. Prijedlog odgovora na tužbu Brbović Samira

Izvjestilac: ministar Mario Nenad

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na popunu upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći – tri izvršioca

Izvjestilac: direktor Velija Nuhanović

9. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

 

 

26.07.2018 - 10:00