Vlada Kantona Sarajevo

48. vanredna sjednica Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

48. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak 27.08.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje zahtjeva Sindikata radnika iz oblasti zdravstva

Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

 

27.08.2019 - 14:00