Dnevni red nastavka 88.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-23190/17

Sarajevo: 10.07.2017. godine

PREDMET: Obavijest za nastavak 88. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 88. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 13.07.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Vlade:

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

12. Program uređenja riječnih korita i zaštita od poplava, vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

24. Izvještaj Ureda za kvalitet o Drugom nadzornom auditu 2017. godine, sa Programom za poboljšanje SUQ na nivou Kantona Sarajevo u 2017. godini i Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika rukovodstva za kvalitet na nivou Kantona Sarajevo Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

26. Informacija o dinamici implementacije projekta vertikalnog transporta i zasnježavanja skijaških staza na Bjelašnici Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

28. Aktuelna pitanja;

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

13.07.2017 - 09:00